OPŁATY OGRODOWE

WARTO TO WIEDZIEĆ.

 

OPŁATA CZŁONKOWSKA

 

Na rok 2016 ustalona została w wysokości 6 zł / tak samo jak w roku 2017 / .

Małżonkowie będący oboje członkami PZD wnoszą opłatę : 2x 3 zł = 6 zł.

Cała składka członkowska pozostaje w ROD i przeznaczona jest na cele statutowe ogrodu.

 

OPŁATA PARTYCYPACYJNA

 

Dotyczy ona kosztów ponoszonych przez ROD z tytułu partycypacji w finansowaniu prowadzonej przez jednostki okręgowe oraz jednostkę krajową PZD na rzecz ROD :

Działkowcy - 0,08 zł / siedem groszy / x m 2 użytkowanej działki.

 

Podział środków z tytułu partycypacji :

- jednostka okręgowa - 65 %

- jednostka krajowa - 35 %

 

 

NR KONTA NASZEGO OGRODU :

 

RAIFFEISEN POLBANK BANK S.A.

 

58 1750 0009 0000 0000 3079 6648

OPŁATY OGRODOWE II CZĘŚĆ PROSZĘ DOKONAĆ DO SNIA 30.06.2018 NA KONTO OGRODU LUB

 

W DNIU 29.06.2018 / PIĄTEK / W GODZ. OD 13.30 DO 16.00 U SKARBNIKA OGRODU W ŚWIETLICY

 

PROSIMY O TERMINOWĄ ZAPŁATĘ.

Copyright © All Rights Reserved