OPŁATY OGRODOWE

  WARTO  TO  WIEDZIEĆ.


  OPŁATA  CZŁONKOWSKA


  Na rok 2016  ustalona została w wysokości 6 zł / tak samo jak w roku 2017 / .

Małżonkowie będący oboje członkami PZD wnoszą opłatę : 2x 3 zł = 6 zł.

Cała składka członkowska pozostaje w ROD i przeznaczona jest na cele statutowe ogrodu.


OPŁATA  PARTYCYPACYJNA


  Dotyczy ona kosztów ponoszonych przez ROD z tytułu partycypacji w finansowaniu prowadzonej przez jednostki okręgowe oraz jednostkę krajową PZD na rzecz ROD :

  Działkowcy  -  0,08 zł / siedem groszy / x m 2 użytkowanej działki.


  Podział środków z tytułu partycypacji :

- jednostka okręgowa - 65 %

- jednostka krajowa    - 35 % 

   NR  KONTA  NASZEGO  OGRODU :


  RAIFFEISEN  POLBANK  BANK  S.A.


  58 1750 0009 0000 0000 3079 6648

  OPŁATY  OGRODOWE  II  CZĘŚĆ  PROSZĘ DOKONAĆ  DO SNIA 30.06.2018  NA KONTO  OGRODU  LUB


   W  DNIU 29.06.2018 /  PIĄTEK /  W  GODZ. OD 13.30  DO  16.00  U  SKARBNIKA  OGRODU  W  ŚWIETLICY


   PROSIMY  O  TERMINOWĄ  ZAPŁATĘ.

Copyright © All Rights Reserved